Fløjlsand

Melanitta fusca

Velvet Scoter

Velvet Scoter

Fløjlsanden har sin hovedudbredelse i de nordlige dele af Skandinavien og Finland samt det nordvestlige Rusland. Arten yngler desuden i kystegnene omkring Østersøen i Sverige, Finland, Rusland og Estland. Fløjlsænderne overvintrer i Østersøen og fåtalligt langs kysterne i Europa (Durinck m.fl. 1994). Fløjlsanden er således en almindelig vintergæst i de danske farvande, primært i den nordvestlige del af Kattegat (Laursen m.fl. 1997).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Fløjlsand

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage