Hjemmesiden Dansk Trækfugleatlas

Her på hjemmesiden er det muligt at blive opdateret med seneste ringmærkningsdata, inkl. nyeste genmeldinger. 

Ringmærkning er fortsat et vigtigt værktøj for forskning og forvaltning af de danske fuglebestande. Blandt andet derfor ringmærkes fortsat fugle i Danmark og derfor indkommer der hele tiden nye data. Her på hjemmesiden vil nyeste data blive tilføjet løbende.

Mærknings- og genmeldingsdata som ligger til grund for kort og fakta bokse her på hjemmesiden, bygger på data tilgængelige i Ringmærkningsadministrationens elektroniske database. Data omfatter fugle, som er ringmærket i Danmark og Færøerne. Databasen opdateres løbende. Der kan forekomme afvigelser mellem tal i bogen og i den elektroniske database. Genmeldinger i Danmark af fugle ringmærket i udlandet er ikke medtaget på hjemmesiden.

Tak

Tak til Jon Fjeldså der har stillet sin smukke illustrationer til rådighed og tak til Peter Lyngs for brug af 'forsidefoto' af flyvende stære. Webmaster er Jens Søgaard Hansen.

Bogen Dansk Trækfugleatlas - kapitler og appendikser

Her findes de indlende kapitler og appendikser fra Dansk Trækfugleatlas (2006) i pdf-formater:  

Forside og Kolofon

Forord               Forord, bogens opbygning, bogens tilblivelse og taksigelser

Kapitel 1.           Indledning: Hvorfor ringmærkes fugle?

Kapitel 2.1.        Ringmærkningen i Danmark: Ringmærkningens historie i Danmark

Kapitel 2.2.        Ringmærkningen i Danmark: Ringmærkningen i dag

Kapitel 3.1         Undersøgelse af fuglenes vandringer: Metoder, Ringmærkning som metode: Fangstmetoder,                                        Ringe og andre mærker

Kapitel 3.2.1.     Undersøgelse af fuglenes vandringer: Ringmærkning som metode: Genfund 

Kapitel 3.2.2.     Undersøgelse af fuglenes vandringer: Ringmærkning som metode: Brug og tolkning af                                                  genfundsdata, Påvirker ringmærkning fuglene?

Kapitel 4.           Fugletræk

Kapitel 5.           Bearbejdning af materiale

Appendiks 1.1.  Tabel A1.1.  

Appendiks 1.2.  Tabel A1.2

Appendiks 1.3.  Tabel A1.3

Appendiks 1.4.  Tabel A1.4

Appendiks 2.     Sæsonopdeling

Appendiks 3.     Danske ringmærknings- og genfundsdata fordelt på centraler

Appendiks 4.     Danske ringmærkere

Appendiks 5.     Forfattere og fag-korrekturlæsere