Dansk Trækfugleatlas

Dansk Trækfugleatlas beskriver danske fuglearters træk og vandring på basis af ringmærkede fugle.

Udgangspunktet er bogen Dansk Trækfugleatlas (2006). Hjemmesiden her er opdateret med seneste ringmærkningsdata, inkl. de nyeste genmeldinger.

Under hver art gennemgås forhold som yngleområde og vinterkvarter, trækkets fænologi, trækretning, spredning, dødelighed og dødsårsager – afhængig af mængden af data indsamlet.

På hjemmesiden er det muligt at få et overblik over hele det eksisterende ringmærkningsmateriale vedrørende Danmark.

Hjemmesiden Dansk Trækfugleatlas er udarbejdet af Statens Naturhistoriske Museum. Bogen Dansk Trækfugleatlas er udarbejdet af Statens Naturhistoriske Museum i samarbejde med Forlaget Rhodors og er muliggjort af velvillig økonomisk støtte fra Aage V. Jensens Fonde.