TEKST UNDER UDARBEJDELSE!

Hjemmesiden Dansk Trækfugleatlas

Her på hjemmesiden er det muligt at blive opdateret med seneste ringmærkningsdata, inkl. nyeste genmeldinger. 

Ringmærkning er fortsat et vigtigt værktøj for forskning og forvaltning af de danske fuglebestande. Blandt andet derfor ringmærkes fortsat fugle i Danmark og derfor indkommer der hele tiden nye data. Her på hjemmesiden vil nyeste data blive tilføjet løbende.

Mærknings- og genmeldingsdata som ligger til grund for kort og fakta bokse her på hjemmesiden, bygger på data tilgængelige i Ringmærkningscentralens elektroniske database. Data omfatter fugle, som er ringmærket i Danmark og Færøerne. Databasen opdateres løbende. Der kan forekomme afvigelser mellem tal i bogen og i den elektroniske database. Genmeldinger i Danmark af fugle ringmærket i udlandet er ikke medtaget på hjemmesiden.

  

Bogen Dansk Trækfugleatlas

 

Materiale og metode

 

Tak

Tak til Jon Fjeldså der har stillet sin smukke illustrationer til rådighed og tak til Peter Lyngs for brug af 'forsidefoto' af flyvende stære.

Webmaster er Jens Søgaard Hansen.