Agerhøne

Perdix perdix

Grey Partridge

Grey Partridge

Agerhønen er udbredt i store dele af Mellemeuropa fra det sydligste Norge, Sverige og Finland i nord til det nordlige Spanien og Italien i syd. Udbredelsen fortsætter mod øst gennem Rusland til det østlige Mongoliet. I Danmark er agerhønen en almindelig ynglefugl over det meste af landet. Den danske bestand er gået markant tilbage siden 1960, antagelig på grund af ændringer i landbrugsdriften. I de fleste bestande er agerhønsene standfugle.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Agerhøne

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.159
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1127
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%