Allike

Corvus monedula

Western Jackdaw

Western Jackdaw

Alliken yngler over det meste af Europa bortset fra det nordlige Skandinavien, Finland og Rusland. Udbredelsen fortsætter mod øst til det centrale Rusland. Oprindeligt ynglede alliken i kolonier på klippevægge eller i hule træer, men i dag benyttes især byernes redemuligheder i skorstene og andre hulrum. Arten yngler over hele Danmark med undtagelse af enkelte mindre øer. I de nordlige dele af yngleudbredelsen trækker en del af bestanden bort for vinteren. I Danmark opleves flest alliker på træk i oktober og marts, og arten er desuden en almindelig vintergæst.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Allike

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.773
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 795
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%