Almindelig kjove

Stercorarius parasiticus

Parasitic Jaeger

Parasitic Jaeger

Almindelig kjove har en cirkumpolar yngleudbredelse og yngler bl.a. langs kysten af Nordatlanten og Østersøen. De største europæiske bestande findes i Rusland, Norge og på Island. Almindelig kjove er en ret almindelig trækgæst ved de danske kyster om efteråret fra juli til november, og mere fåtalligt om foråret og sommeren. Arten optræder hyppigst ved den jyske vestkyst, men kan også optræde i de indre danske farvande. De europæiske kjover overvintrer i det sydlige Atlanterhav, primært langs Sydafrikas kyst og sandsynligvis i mindre grad langs kysten af Sydamerika (Furness 1987, Wernham m.fl. 2002).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Almindelig kjove

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 0
- heraf mærket som unger 642 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 189
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%