Almindelig skråpe

Puffinus puffinus

Manx Shearwater

Manx Shearwater

Almindelig skråpe yngler i kolonier på øer ved Island, Færøerne, De Britiske Øer og i Frankrig. I Danmark optræder almindelig skråpe fåtalligt, oftest ved den jyske vestkyst i juli-august (Lange 2005). Arten ses hovedsagelig i forbindelse med kraftig vestenvind. De fleste almindelige skråper trækker om efteråret mod sydvest over Atlanterhavet for at overvintre i farvande ud for Sydamerikas østkyst (Cramp & Simmons 1977, Wernham m.fl. 2002).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Almindelig skråpe

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 435
- heraf mærket som unger 357 (82,1%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 40
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%