Alpesejler

Apus melba

Alpine Swift

Alpine Swift

Alpesejler yngler i bjergrige egne og klippefyldt terræn i Sydeuropa ved Middelhavsområdet og mod øst til Centralasien og Indien samt pletvis i Øst- og Sydafrika. Arten er trækfugl og overvintrer i det østlige og sydlige Afrika samt i Indien. Alpesejler er en meget sjælden trækgæst i Danmark, flest fund i juni til september.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Alpesejler

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage