Atlingand

Anas querquedula

Garganey

Garganey

I Danmark er atlingand en fåtallig ynglefugl, som findes spredt over det meste af landet, dog hyppigst i Vadehavsregionen og de vestjyske fjorde samt på Sjælland, Langeland og Lolland. Atlinganden yngler i en lang række europæiske lande fra Sverige og Finland i nord til den nordlige del af Middelhavsområdet i syd. Fra Europa strækker udbredelsen sig mod øst gennem Asien til Stillehavet. Fuglene fra Europa og Vestasien overvintrer i tropisk Afrika i Sahelzonen syd for Sahara (Scott & Rose 1996), hvilket er unikt for en svømmeand.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Atlingand

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 42
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 38
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%