Bjergand

Aythya marila

Greater Scaup

Greater Scaup

Bjerganden er en nordlig art, som er udbredt fra Island over Den Skandinaviske Halvø og østpå gennem Asien og Nordamerika. Fuglene forlader yngleområderne om vinteren. Kun enkelte gange har arten ynglet i Danmark, men de indre danske farvande havde tidligere betydning som overvintringsområde (Laursen m.fl. 1997). I 1970’erne blev der observeret op til 100.000 fugle i de indre danske farvande og Limfjorden, men antallet er siden aftaget, og siden slutningen af 1980’erne er der kun talt 10.000- 40.000 fugle om vinteren (Laursen m.fl. 1997, Pihl m.fl. 2000).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Bjergand

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 0
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 21
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%