Bjergirisk

Carduelis flavirostris

Twite

Twite

I Europa er bjergiriskens yngleudbredelse begrænset til De Britiske Øer, Norge og det nordvestligste Rusland. Den norske bestand er anslået til 100.000-500.000 ynglepar og er således den største i Europa. Den europæiske bestand vurderes at være stabil. I Danmark er bjergirisken en almindelig træk- og vintergæst. Arten træffes hyppigst i flokke ved kystnære områder, på strandenge, overdrev og andre åbne områder med urtevegetation. I visse år optræder bjergirisken i Danmark i stort tal, ja ligefrem invasionsagtigt.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Bjergirisk

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 591
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 94
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%