Bjergvipstjert

Motacilla cinerea

Grey Wagtail

Grey Wagtail

Bjergvipstjerten lever ved vandløb og åer med kraftigt strømmende vand. Arten indvandrede til Danmark i 1920’erne og yngler i dag med 450-500 par fordelt over det meste af Jylland, og med enkelte par på øerne. I Skandinavien er bjergvipstjerten i de seneste årtier blevet en almindelig ynglefugl i det sydlige Norge og Sverige. Arten har sin hovedudbredelse i Central- og Sydeuropa samt i Centralasien. Fugle fra nordlige og østlige bestande er helt eller delvis trækfugle, som overvinterer i Vest- og Sydeuropa samt i Nord og Østafrika, Mellemøsten, Indien og Sydøstasien (Jørgensen 1976, Cramp 1988). I Danmark er bjergvipstjerten en fåtallig trækgæst og vintergæst. Bjergvipstjerten trækker normalt om dagen.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Bjergvipstjert

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 490
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 38
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%