Blå kærhøg

Circus cyaneus

Northern Harrier

Northern Harrier

Blå kærhøg har formodentlig altid været en sjælden ynglefugl i Danmark (Løppenthin 1967), og i dag yngler den meget fåtalligt og uregelmæssigt i Syd- og Sydvestjylland. Arten yngler spredt i det meste af Vesteuropa og det nordlige Østeuropa samt østover gennem Asien til Stillehavet. De største europæiske bestande findes i Rusland, Frankrig, Finland og Sverige (BirdLife International 2004). I Europa er de nord- og nordøstlige bestande trækfugle i modsætning til de sydlige, som kun delvis forlader yngleområderne om vinteren. Specielt det østlige Danmark besøges i vinterperioden af overvintrende fugle (Jørgensen 1989, Olsen 1992).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Blå kærhøg

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 12
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 12
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%