Blåhals

Luscinia svecica

Bluethroat

Bluethroat

Blåhalsen yngler over store dele af det Palæarktiske område, fra Vesteuropa til Østsibirien og sydpå til Centralasien og vestlige Himalaya. Arten overvintrer fra Middelhavsområdet og Afrika mod øst til Sydøstasien. Europæiske fugle af underarten L. s. svecica, der yngler i fjeldområder i Fennoskandia, trækker formentlig syd til Afrika eller øst til Pakistan og Nordvestindien, mens L. s. cyanecula, der yngler syd for L. s. svecica, formentlig trækker sydvest til det vestlige Middelhavsområde og (primært) Vestafrika. De fleste blåhalse i Danmark er trækfugle tilhørende L. s. svecica, mens L. s. cyanecula yngler fåtalligt i marskområder i sydvestjylland, hvor den er under indvandring. Arten trækker om natten. Ankomst af nominatracen sker i maj og borttrækket i slutningen af august til september. Ynglefuglene af underarten L. s. cyanecula ankommer noget tidligere, allerede fra slutningen af marts (Lange 2005).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Blåhals

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 315
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 33
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%