Blåvinget and

Anas discors

Blue-winged Teal

Blue-winged Teal

Blåvinget and yngler i Nordamerika, fra Alaska og Newfoundland i nord til det centrale USA (del Hoyo m.fl. 1992). Arten overvintrer omkring den Mexicanske Golf. Blåvinget and optræder af og til i Europa, hyppigst på De Britiske Øer (del Hoyo m.fl. 1992). I Danmark er arten en sjælden gæst med under 20 godkendte observationer i de sidste 100 år (Ortvad m.fl. 2002).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Blåvinget and

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage