Blisgås

Anser albifrons

Greater White-fronted Goose

Greater White-fronted Goose

Blisgåsen yngler på tundraen nord for trægrænsen i Rusland, Nordamerika og Vestgrønland. To underarter overvintrer i Vesteuropa. Anser albifrons albifrons yngler i det nordligste Rusland, og en del af bestanden overvintrer i Nordvesteuropa, primært i Holland (Mooij m.fl. 1999). Den noget mindre bestand af grønlandsk blisgås, A. a. flavirostris, overvintrer primært på De Britiske Øer (Fox m.fl. 1999). I Danmark ses blisgæs fra den sibiriske bestand på træk om efteråret, primært på Bornholm, og nogle få hundrede overvintrer på lokaliteter i den sydlige del af landet (Jørgensen m.fl. 1994).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Blisgås

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 10
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 12
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%