Bogfinke

Fringilla coelebs

Common Chaffinch

Common Chaffinch

Bogfinken er en almindelig ynglefugl over hele Danmark, hvor den primært findes i skove, men også i parker og haver. Med omkring 1,7 mio. ynglepar er bogfinken den næsthyppigste art i Danmark, kun overgået af solsorten. De højeste yngletætheder findes i det centrale Jylland. Bogfinken er udbredt over hele Europa, fra De Britiske Øer mod vest til Sibirien mod øst. Andelen af trækfugle i bestandene stiger mod nord og øst. Bogfinker trækker om dagen i flokke, og Danmark passeres af et stort antal – op til flere hundrede tusinde om dagen, når trækket er på sit højeste. Flest trækfugle observeres i Østdanmark, om foråret primært i marts-april og om efteråret i september-oktober.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Bogfinke

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 50.242
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 2738
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%