Bomlærke

Miliaria calandra

Corn Bunting

Corn Bunting

Bomlærken yngler i de fleste egne af Danmark, med den tætteste bestand i Nord- og Vestjylland. Arten yngler i Vest-, Syd- og Sydøsteuropa, og Danmark ligger nær nordgrænsen for udbredelsen. Bomlærken yngler desuden i Nordafrika og Mellemøsten. I mange bestande er fuglene standfugle, men flere centraleuropæiske fugle har tilbagelagt distancer på flere hundrede kilometer i sydvestlig retning (Zink 1985). I Danmark ses uden for yngletiden omstrejfende flokke på 100-1.000 bomlærker, flest i Vest- og Nordjylland. Enkelte fugle ses på træklokaliteterne i træktiden, men det er muligvis blot omstrejfende danske ynglefugle.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Bomlærke

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 182
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 21
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%