Bramgås

Branta leucopsis

Barnacle Goose

Barnacle Goose

Bramgåsen yngler primært i arktiske egne i Østgrønland og på Svalbard og i de arktiske dele af Rusland, især på øerne Novaja Semlja i Barentshavet (Madsen m.fl. 1999). Siden 1970’erne er der desuden etableret flere kolonier i Østersøen. Fra 1992 har arten ynglet på Saltholm, hvor kolonien i 2003 bestod af 256 ynglepar (Grell m.fl. 2004). Arten er opført på Den danske Rødliste (2004) som næsten truet. De tre arktiske bestande har næsten adskilte overvintringsområder i hhv. Irland og øerne vest for Skotland (ynglefugle fra Grønland), sydvestlige Skotland (Svalbard fugle) samt Tyskland-Holland (russiske og østersøfugle) (Scott & Rose 1996). Russiske bramgæs på vej til og fra Holland raster i stort antal i Vadehavet forår og efterår (Ganter m.fl. 1999).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Bramgås

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 632
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 94
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%