Broget fluesnapper

Ficedula hypoleuca

Eurasian Pied Flycatcher

Eurasian Pied Flycatcher

Den brogede fluesnapper yngler over det meste af Europa og østpå til Centralsibirien. Bestanden trækker mod sydvest, og overvintringen sker i tropisk Vestafrika. På trækket genfindes skandinaviske og finske fugle koncentreret i kystområder langs den franske og portugisiske Atlanterhavskyst samt i Norditalien. Arten er hulruger og knyttet til åbne skove. I Danmark findes den således primært øst for israndslinjen, hvor den er almindelig ynglefugl. Arten anvender antagelig en mere østlig rute om foråret (sløjfetræk), idet genfund fra Nordafrika om foråret ligger østligere end om foråret. Føden består fortrinsvis af insekter. Trækket foregår om natten, og arten ankommer fra sidste halvdel af april, mens de sidste fugle forlader landet i oktober. Trækgæster passerer primært landet i maj og i august-september.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Broget fluesnapper

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 17.086
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 752
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%