Bynkefugl

Saxicola rubetra

Whinchat

Whinchat

Bynkefuglen yngler over hele Europa og herfra videre østpå til det sydvestlige Sibirien. I Danmark er arten en relativ almindelig ynglefugl, særligt på åbne udyrkede arealer med spredte buske; den er mest almindelig i det vestlige Danmark. Bynkefugle er langdistancetrækfugle med overvintringsområde i tropisk Afrika. Flest trækgæster passerer Danmark august-september og i maj.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Bynkefugl

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 1.305
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 15
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%