Bysvale

Delichon urbica

Common House Martin

Common House Martin

Bysvalen yngler fra De Britiske Øer i vest til Kina og Japan i øst, og er vidt udbredt i det meste af Europa. Bysvalerne yngler i kolonier og placerer deres reder på lodrette flader, i dag primært under tagudhæng på huse. Den europæiske bestand vurderes at være relativt stabil, dog med store årlige svingninger. I Danmark er bysvalen udbredt over hele landet, men er dog mindre hyppig end landsvalen. De europæiske bysvaler er langdistancetrækkere og overvintrer sandsynligvis syd for Sahara (Hill 1997). Artens træk og overvintring er dog fortsat lidt af et mysterium, sandsynligvis fordi bysvalerne uden for yngletiden tilbringer en stor del af tiden i stor højde, hvor de både fouragerer og formodentlig også hviler.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Bysvale

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 6.006
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 234
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%