Canadagås

Branta canadensis

Greater Canada Goose

Greater Canada Goose

Canadagåsen er, som navnet antyder, oprindelig en nordamerikansk art. Den blev udsat på De Britiske Øer i 1600-tallet og i Sverige i 1930'erne, og begge steder er der i dag store vildtlevende bestande. Der er desuden opstået relativt store bestande efter udsætninger i Norge, Finland og Tyskland samt i en række andre europæiske lande. I Danmark er bestanden estimeret til blot 25-50 fritlevende par. I begyndelsen af 1970'erne var arten en relativ fåtallig vintergæst her i landet (Fog 1977), mens der nu overvintrer 10.000-20.000 canadagæs (Andersson m.fl. 1999). Flest fugle optræder i landets sydøstlige egne på Sjælland, Møn, Falster og Lolland (Jørgensen m.fl. 1994).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Canadagås

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 67
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 169
Antal fugle 4
Genmeldingsandel 6,0%