Digesvale

Riparia riparia

Sand Martin

Sand Martin

Digesvalen er udbredt i Nordamerika og fra Irland i vest til Kamchatka og Japan i øst. I Europa og Asien går udbredelsen fra Hvidehavet og Kolahalvøen i nord til Marokko og Ægypten i syd. I Danmark er digesvalen en almindelig ynglefugl over hele landet, hvor der er egnede skrænter, som den kan grave redegange i. I løbet af de sidste ca. 30 år er artens udbredelse i Danmark blevet udtyndet. Digesvalerne er langdistancetrækfugle, og de europæiske fugle overvintrer i tropisk Afrika.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Digesvale

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 4.879
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1327
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%