Dobbeltbekkasin

Gallinago gallinago

Common Snipe

Common Snipe

Dobbeltbekkasinen yngler i fugtige moser, enge og kær i de tempererede dele af den nordlige halvkugle, inkl. Amerika. I Danmark yngler arten spredt over hele landet, og den er i Europa udbredt på Island, De Britiske Øer samt i Frankrig og herfra østpå gennem det nordlige Europa og Rusland. De største europæiske bestande findes på Island og i Rusland, Norge, Sverige og Finland. Fuglene fra de nordlige bestande er trækfugle, og de skandinaviske og russiske bestande overvintrer primært i Vesteuropa.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Dobbeltbekkasin

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 907
- heraf mærket som unger 174 (19,2%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 487
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%