Duehøg

Accipiter gentilis

Northern Goshawk

Northern Goshawk

Duehøgen er udbredt på hele den nordlige halvkugle fra Spanien og Frankrig østpå gennem hele Europa og Rusland til Stillehavet og Nordamerika. De største europæiske bestand findes i Rusland og Tyskland. I Danmark yngler duehøgen spredt over hele landet, primært i større skove. Den danske bestand voksede både i antal og udbredelse mellem de to atlasundersøgelser i 1971-74 og 1993-96. I 1998 blev den estimeret til omkring 700 ynglepar (Jørgensen 1998). I de fleste bestande er fuglene standfugle, men andelen, der tilbagelægger større afstande, stiger mod nord.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Duehøg

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2.138
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1261
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%