Dværgfalk

Falco columbarius

Merlin

Merlin

Dværgfalken er ikke en dansk ynglefugl, men yngler bl.a. i fjeldene i vore skandinaviske nabolande. Arten er vidt udbredt i de nordlige områder af Europa, Asien og Nordamerika. I Danmark ses dværgfalken på træk fra midten af august til november med kulmination i september. Om foråret ses trækfuglene fra midten af marts til slutningen af maj. De skandinaviske fugle overvintrer i Vesteuropa, enkelte så sydligt som Nordafrika, men også i Danmark kan dværgfalken træffes om vinteren.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Dværgfalk

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 23
- heraf mærket som unger 3 (13,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 6
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%