Dværgmåge

Larus minutus

Little Gull

Little Gull

Dværgmågen, der er verdens mindste mågeart, har sin hovedudbredelse i det nordlige Rusland og Finland. Uden for dette område findes kun mindre bestande, primært i det nordøstlige Europa. I Danmark er dværgmågen en uregelmæssig ynglefugl, hvis bestand toppede i første halvdel af 1900-tallet med maksimalt 50-75 par (Møller 1978, Grell 1998). På træk ses dværgmåger i Danmark fra slutningen af juli med kulmination i september-oktober, og i aprilmaj. Om efteråret er der ved Gedser set op til 750 forbitrækkende fugle pr. dag. Både forår og efterår optræder flest fugle i forbindelse med sydøstlige vinde. Ved vestkysten optræder dværgmågerne hyppigst ved storme fra vest (Meltofte & Faldborg 1987). Dværgmågens vinterkvarter strækker sig fra Østersøen og Nordsøen til Biscayabugten, Middelhavet og Sortehavet (Bruun 1968, Cramp & Simmons 1983).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Dværgmåge

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 5
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%