Dværgryle

Calidris minuta

Little Stint

Little Stint

Dværgryle yngler i de arktiske egne af Nordnorge og langs Ishavskysten af Sibirien. I Danmark optræder dværgrylen som trækgæst i relativt beskedent antal (Meltofte 1993). Voksne fugle ses om efteråret i juli-august og ungfugle i august-september, mens trækket om foråret passerer hurtigt i maj (Meltofte 1993). I visse efterår kan ungfuglene være ganske talrige. Dværgrylerne overvintrer i tropisk Afrika samt i mindre antal i Middelhavsområdet.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Dværgryle

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 25
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 9
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%