Ederfugl

Somateria mollissima

Common Eider

Common Eider

Ederfuglen er udbredt som ynglefugl langs kysterne i de nordlige egne af Europa, Asien og Nordamerika. I Europa yngler arten i Nord- og Vesteuropa fra Ishavet i nord til Bretagne i syd samt på Krimhalvøen i Sortehavet. De største europæiske bestande findes på Island og i Sverige, Finland og Norge (BirdLife International 2004). I Danmark er ederfuglen en almindelig ynglefugl, der yngler i kolonier på øer og småholme. De største danske kolonier findes på Saltholm i Øresund, i Stavns Fjord på Samsø og på Ertholmene ved Bornholm. Den danske ynglebestand er vokset markant fra omkring 3.000 par i 1950’erne til 25.000 par i 1990’erne (Paludan 1962, Lyngs 2000). I Danmark er ederfuglen en meget almindelig træk- og vintergæst (Pihl m.fl. 2001). Der blev i vinterperioderne 1989-1992 talt omkring 800.000 ederfugle i danske farvande, mens antallet i 2000 var 320.000-370.000 (Pihl m.fl. 2001).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Ederfugl

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 42.643
- heraf mærket som unger 12 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 14112
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%