Engpiber

Anthus pratensis

Meadow Pipit

Meadow Pipit

Engpiberen yngler stort set kun i Europa, hvor den er en almindelig ynglefugl i Central- og Nordeuropa. Arten er knyttet til det åbne land og yngler over det meste af Danmark, med de højeste tætheder i det vestlige Jylland. Fuglene fra de nordlige bestande er trækfugle, mens de sydligere yngleområder kun forlades, hvis vinteren bliver hård. Engpiberne overvintrer i Vest-, Central og Sydeuropa samt Nordafrika. I Danmark ses flest fugle på træk i september-oktober og i april-maj. Nogle overvintrer i milde vintre.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Engpiber

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 2.852
- heraf mærket som unger 55 (1,9%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 102
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%