Enkeltbekkasin

Lymnocryptes minimus

Jack Snipe

Jack Snipe

Enkeltbekkasinen yngler i moser i det nordøstlige Skandinavien og videre østpå gennem Nordrusland til det østlige Sibirien. Efter yngletiden og overstået fældning passerer enkeltbekkasiner Danmark på træk fra september til begyndelsen af november og om foråret, i mindre antal, fortrinsvis i april (Meltofte 1993). I milde vintre kan et mindre antal enkeltbekkasiner overvintre i Danmark, men størstedelen af den europæiske bestand overvintrer sandsynligvis i kystnære egne af Vesteuropa og Middelhavsområdet samt i Sahelzonen syd for Sahara.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Enkeltbekkasin

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 303
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 87
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%