Fiskehejre

Ardea cinerea

Grey Heron

Grey Heron

Fiskehejren yngler over det meste af Europa og Asien og spredt i det sydlige og østlige Afrika. I Europa er arten udbredt fra middelhavslandene i syd til Norges vestkyst nord for polarkredsen. Den europæiske bestand er voksende, men svinger også alt efter vinterens hårdhed. Fuglene i de vestlige bestande er hovedsagelig standfugle, mens de nordlige og østlige trækker, overvejende mod syd og sydvest. Den danske bestand af fiskehejrer har gennem de sidste 100 år, og særligt de sidste 20 år, været i vækst (Frederiksen 1992). Udviklingen er gået i retning af både flere og større kolonier, og specielt i Nord- og Vestjylland er der kommet mange nye kolonier til (Frederiksen 1992). Fiskehejren yngler nu hyppigt i både Øst- og Vestdanmark.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Fiskehejre

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 5.881
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 3313
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%