Fjeldvåge

Buteo lagopus

Rough-legged Buzzard

Rough-legged Buzzard

Fjeldvågen yngler i fjeldområderne i Norge og det nordlige Sverige og Finland samt i Rusland og Nordamerika. I Danmark er fjeldvågen en ret almindelig træk- og vintergæst fra oktober til april. Sammenlignet med sin nære slægtning musvågen, trækker fjeldvågen i en mere sydøstlig retning, og flest fugle ses derfor i landets østlige egne. Antallet af overvintrende fjeldvåger svinger fra år til år (Jørgensen 1989), og en del af denne variation skyldes sandsynligvis svingninger i ungeproduktionen, forårsaget af årlige udsving i antallet af byttedyr i yngleområdet (Jørgensen 1989).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Fjeldvåge

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 47
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 44
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%