Fjordterne

Sterna hirundo

Common Tern

Common Tern

Fjordternen yngler i de tempererede egne af Nordamerika, Europa og Asien og er den videst udbredte af de europæiske ternearter. I Europa yngler fjordternen fra Nordnorge i nord til Middelhavet i syd. De største europæiske bestande findes i Rusland og Ukraine samt i Finland og Sverige. I Danmark yngler fjordternen i kolonier på øer og holme i søer, i fjorde og ved kyster. Roskilde Fjord er et vigtigt yngleområde, men store kolonier findes også i Vadehavet og Nissum Fjord.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Fjordterne

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 4.794
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 487
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%