Fuglekonge

Regulus regulus

Goldcrest

Goldcrest

Europas mindste fugl, fuglekongen, er knyttet til granskov og findes over det meste af Europa. I Rusland er den udbredt mod øst til Baikalsøen. Endnu længere mod øst findes populationer i bl.a Kina og Japan. I Danmark er fuglekongen en almindelig og vidt udbredt ynglefugl. Fugle fra nordlige bestande er trækfugle. Uden for yngletiden optræder mange trækog vintergæster i Danmark, flest under trækket i september- oktober og april. Der er store årlige variationer i antallet af trækgæster (Lausten & Lyngs 2004).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Fuglekonge

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 154.937
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 5227
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%