Gærdesanger

Sylvia curruca

Lesser Whitethroat

Lesser Whitethroat

Gærdesangeren yngler i Europa mod syd til Alperne, Balkan og Tyrkiet og videre østpå til Mongoliet. Arten overvintrer i Nordøstafrika (mod vest til Nigeria), Den Arabiske Halvø og Indien. I Spanien er arten sjælden, og der er kun få fund fra Vestog Nordvestafrika. Gærdesangeren yngler almindeligt i hele Danmark, hvor den findes i en række forskellige biotoper. Arten har spredt sig mod nordvest i Europa siden 1970, også i Danmark. Som hos de øvrige Sylviasangere består føden overvejende af insekter, men om efteråret tages i nogen grad bær. Europæiske fugle trækker mod sydøst til Mellemøsten, før de drejer mod syd til overvintringsområdet i Østafrika. Enkelte fugle ses nordvest for udbredelsesområdet om efteråret (modsat normaltrækretningen), bl.a. ses arten regelmæssigt på Island. Gærdesangeren trækker om natten. Arten ankommer til landet fra slutningen af april og de sidste fugle ses i september og starten af oktober. Landet passeres af skandinaviske trækgæster i aprilmaj og august-september.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Gærdesanger

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 38.773
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 3949
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%