Gærdesmutte

Troglodytes troglodytes

Eurasian Wren

Eurasian Wren

Arter tilhørende gærdesmutte-familien er, med undtagelse af én, udelukkende udbredt på det amerikanske kontinent. Undtagelsen er vor egen gærdesmutte, der er vidt udbredt fra Island, Irland og Marokko, gennem Europa til det vestlige Rusland og Iran samt i store dele af Centralasien og Nordamerika. De største europæiske bestande findes på De Britiske Øer, i Rusland, Spanien, Frankrig og Tyskland. I Danmark er arten en meget almindelig ynglefugl i en række forskellige naturtyper, heriblandt skove, parker og haver. Gærdesmutten er ligeledes en meget almindelig træk- og vintergæst over hele landet. Generelt betegnes arten som standfugl, men fugle fra de nordlige bestande, inkl. store dele af bestandene i Norge, Sverige og Finland, er trækfugle, der overvintrer længere mod syd, bl.a. i Vest- og Mellemeuropa. Gærdesmutten trækker om natten.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Gærdesmutte

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 46.297
- heraf mærket som unger 33 (0,1%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 3741
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%