Grå fluesnapper

Muscicapa striata

Spotted Flycatcher

Spotted Flycatcher

Grå fluesnapper yngler over hele Europa og i Nordafrika samt videre østpå til Baikalsøen. Arten overvintrer i Afrika syd for Sahara, hovedparten syd for Ækvator. Europæiske bestande har om efteråret en mere eller mindre stik sydlig trækretning, og trækket foregår over en bred front. Skandinaviske bestande (øst for ca. 12ºØ) flyver til det centrale Afrika over det centrale Middelhavsområde, og kun for vesteuropæiske bestande, vest for ca. 12ºØ, er der genfund i Vestafrika. Føden består fortrinsvis af insekter. I modsætning til mange andre langdistance-trækkere opbygger grå fluesnapper ikke større fedtreserver før trækket. Arten opgives i hvert fald hovedsagelig til at trække om natten. Den findes udbredt over hele Danmark og er knyttet til åben, ældre skov, men findes også i haver. Den ses fra starten af maj til september. Trækgæster passerer primært i maj og august-september.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Grå fluesnapper

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 6.341
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 109
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%