Gråand

Anas platyrhynchos

Mallard

Mallard

Gråanden yngler over hele Europa fra Island i vest til Ural i øst og videre gennem Asien til Nordamerika. I Europa er gråanden den videst udbredte og talrigeste andeart med ynglebestande fra de nordligste egne til Middelhavet. De største europæiske bestande findes i Rusland, Tyskland, Holland, Polen, Finland og Sverige (BirdLife International 2004). I Danmark er gråanden udbredt i hele landet, og som den talrigeste andeart yngler den almindeligt, både i byer og ved moser, søer og lavvandede kyster. Den danske bestand er vokset i løbet af 1900-tallet, men har siden omkring 1990 været relativt stabil. Der udsættes årligt omkring en halv million gråænder med henblik på jagt (Bregnballe m.fl. 2003). Om efteråret og vinteren gæstes landet af trækfugle fra landene nord og øst for Danmark. De overvintrer primært i Vesteuropa fra Danmark til det nordlige Frankrig og De Britiske Øer.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Gråand

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 21.162
- heraf mærket som unger 9 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 22407
Antal fugle 8
Genmeldingsandel 0,0%