Gråsisken

Carduelis flammea

Common Redpoll

Common Redpoll

Gråsisken har en cirkumpolær udbredelse. I Europa yngler underarten nordlig gråsisken, C. f. flammea, i det nordlige Skandinavien, Finland og Rusland. Underarten lille gråsisken, C. f. cabaret, forekommer i Vest- og Mellemeuropa, fra Alperne i syd til Belgien, Holland og De Britiske Øer. Lille gråsisken ynglede første gang i Danmark midt i 1950’erne, og har siden spredt sig fra det sydlige Jylland mod nord og øst, og den yngler i dag i hele Jylland og flere steder på Øerne. Nordlig gråsisken er i Danmark en talrig træk- og vintergæst fra midten af oktober til begyndelsen af april. I nogle år er der invasioner af nordlig gråsisken. Nordlig og lille gråsisken betragtes i dag ofte som to selvstændige arter. Opsplitningen er dog ikke entydig, og behandles her under et. De to former er svært bestemmelige og de har desuden været betragtet som én art i det meste af den periode, som dette atlas dækker, hvorfor der i hovedparten af materialet ikke har været skelnet mellem de to former.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Gråsisken

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 8.246
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 285
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%