Gråspurv

Passer domesticus

House Sparrow

House Sparrow

Gråspurven yngler over hele Europa, i det nordlige Afrika og i store dele af Asien samt i Amerika, Australien. I Danmark er gråspurven en af de almindeligste fugle, og arten yngler over hele landet, primært i forbindelse med menneskelig bebyggelse. Den seneste danske ynglefugleundersøgelse viste dog, at gråspurven er forsvundet fra en række områder, hvor arten tidligere ynglede. Nøjagtigt hvilke faktorer, der er skyld i tilbagegangen, er fortsat uvist, men der er dog næppe tvivl om, at forklaringen skal findes i de ændrede landbrugs- og boligformer. Gråspurvebestanden er omtrent dobbelt så stor som skovspurvebestanden.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Gråspurv

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 13.351
- heraf mærket som unger 388 (2,9%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 1318
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%