Gråstrubet lappedykker

Podiceps grisegena

Red-necked Grebe

Red-necked Grebe

Gråstrubet lappedykker er i Danmark en ret almindelig ynglefugl med de tætteste bestande i den østlige del af landet. Uden for Danmark yngler arten i Østersøområdet og i store dele af det østlige Europa, i Vest- og Østasien samt i Nordamerika. I Danmark samles fuglene sent på sommeren i store fældeforekomster i de indre farvande, bl.a. Sejerøbugten (Pihl 1995). Fuglene har vinterkvarter langs Østersøens sydkyst og i Bælthavet men trækker til den europæiske vestkyst i hårde vintre. De nordskandinaviske og nordrussiske bestande trækker derimod stik vest til fældning og overvintring ved Norges vestkyst (Fjeldså 2004).

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Gråstrubet lappedykker

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 6
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 3
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%