Græshoppesanger

Locustella naevia

Common Grasshopper Warbler

Common Grasshopper Warbler

Græshoppesangeren yngler i et bælte fra Vesteuropa mod øst til Baikalsøen. Arten har spredt sig vestpå, og indvandrede til Danmark i 1940’erne. Den findes nu over hele landet, hvor den primært yngler i fugtige områder med tæt bevoksning. Arten lever meget skjult og registreres primært via sangen, der især høres om natten. Grundet artens skjulte levevis er vinterkvarter og trækruter dårligt kendt. Overvintringsområdet inkluderer både Afrika og Det Indiske Subkontinent, men de europæiske bestande trækker formentlig til Vestafrika syd for Sahara. Trækket foregår om natten. Arten ses her i landet fra slutningen af april til september.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Græshoppesanger

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 590
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 35
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%