Gransanger

Phylloscopus collybita

Common Chiffchaff

Common Chiffchaff

Gransangeren er vidt udbredt i Europa og videre østover til Østsibirien. Der findes flere forskellige underarter, og populationen på Den Iberiske Halvø er for nylig udskilt som en selvstændig art. Overvintringsområdet ligger i tropisk Afrika, Nordafrika og Sydvesteuropa til Nordindien. De fleste underarter er trækfugle; de vesteuropæiske populationer overvintrer dog delvist i Sydvesteuropa, men trækker også videre til Nord- og Vestafrika. Trækretningerne for europæiske fugle ligger mellem sydvest og sydøst. I det nordlige Europa findes en trækdeler, således at nordskandinaviske fugle overvejende trækker sydvest og finske fugle sydøst. Gransangeren indvandrede i 1800-tallet og yngler nu almindeligt over hele Danmark. Arten ekspanderer fortsat, og bestanden er fire-doblet fra midten af 1970’erne til midten af 1990’erne. Den findes i de fleste typer skov men er sjælden i ren nåleskov! Arten lever primært af insekter. Trækket foregår om natten. Gransangeren ankommer fra sidst i marts, og fuglene forlader landet igen i september- oktober. Landet passeres af talrige trækgæster i april-maj og i september-oktober.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Gransanger

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 74.262
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 3471
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%