Gravand

Tadorna tadorna

Common Shelduck

Common Shelduck

Gravanden er med sin farvestrålende fjerdragt en let genkendelig art, som yngler over det meste af landet, fortrinsvis i fjorde og ved lavvandede kyster. I Danmark findes de tætteste bestande i Vadehavet samt omkring de større fjorde. I 1931 blev arten totalfredet i Danmark. Siden er bestanden støt og roligt vokset i både antal og udbredelse (Løppenthin 1967, Grell 1998), hvilket er generelt for den nordvesteuropæiske bestand. Gravanden er udbredt i Nordvesteuropa, hvor den er stærkt knyttet til kystområderne. Endvidere findes den spredt i Middelhavsområdet samt nord for Sortehavet og derfra videre østover gennem Centralasien i et relativt smalt bånd. Ynglefugle fra det meste af Nordvesteuropa fælder i Vadehavet, og fuglene overvintrer primært i et område fra det danske vadehav til Frankrig.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Gravand

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 371
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 297
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%