Grønirisk

Carduelis chloris

European Greenfinch

European Greenfinch

Grønirisken er en almindelig ynglefugl over hele Danmark, hvor den typisk yngler i haver og parker. I løbet af de sidste 25 år er bestanden vokset kraftigt. Uden for Danmark er grønirisken udbredt over det meste af Europa, fra det nordligste Skandinavien til Middelhavet og Nordafrika samt videre østpå gennem det vestlige Asien. Siden 1950’erne er arten, specielt i den vestlige del af Europa, blevet mere almindelig i byerne, hvor den i dag yngler i haver og parker. Grøniriskerne i Norge, Sverige og Finland er delvis trækfugle (Main 2000a). Grønirisker trækker om dagen, og i Danmark ses arten hyppigt på træk, om efteråret flest i oktober og november og om foråret flest i april.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Grønirisk

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 66.167
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 8176
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%