Grønsisken

Carduelis spinus

Eurasian Siskin

Eurasian Siskin

Grønsisken er i yngletiden knyttet til nåleskovsområder, og den yngler over store dele af Europa, herunder størstedelen af Den Skandinaviske Halvø, Finland og De Britiske Øer. Omkring 90 % af den europæiske bestand findes i Skandinavien, Finland, De Baltiske Lande og Rusland. Grønsiskenen er først indvandret til Danmark i slutningen af 1800- tallet, formentlig i takt med nåleskovstilplantning (Løppenthin 1967). Den er i dag en fåtallig yngle-fugl med en ret varierende bestandsstørrelse. Andelen af fugle, der forlader yngleområdet, og dermed også antallet af træk- og vintergæster i Danmark, er meget variabel fra år til år. Variationen i mængden af frø (primært fra el og birk) fra år til år synes at være den vigtigste faktor for fordelingen af grønsiskener uden for yngletiden. I Danmark optræder arten i nogle år i invasioner, andre år blot som en almindelig træk- og vintergæst.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Grønsisken

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 42.114
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 780
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%