Grønspætte

Picus viridis

European Green Woodpecker

European Green Woodpecker

Grønspætten er udbredt som ynglefugl over det meste af Europa indtil det nordlige Iran mod øst. Arten yngler fra Middelhavet i syd til det mellemste Norge og Sverige i nord. I Danmark yngler grønspætten fåtalligt i Jylland, hyppigst i skovene i Midt- og Østjylland. Den danske bestand er i slutningen af 1990’erne vurderet til 750-1.000 ynglepar. Grønspætten er relativt talrig i Skåne, men optræder kun som en meget sjælden gæst på Sjælland.

Læs mere om arten i afsnittet fra Dansk Trækfugleatlas her

Mærkningsdata for Grønspætte

 
Datavisning: genmeldinger    genmeldinger/mærkninger    mærkninger
Sæson: alle    vinter    forår    sommer    efterår
Periode: alle    før 2003    2003 og frem    seneste 365 dage


Datagrundlag

Mærkninger
Fugle mærket 18
- heraf mærket som unger 0 (0,0%)
Genmeldinger
Antal genmeldinger 23
Antal fugle 0
Genmeldingsandel 0,0%